Untitled

Untitled

En de ontsteltenis van een schepsel, uit een schoot geboren dat vliegen moet! Als van zichzelf geschrokken, citaat Rilke -over-leven-hoe dan ook

Marja der Kinderen