Slaapkamer meubel, Kermis attraktie

Slaapkamer meubel, Kermis attraktie

Slaapkamer meubel
Ontwerp van een twee-persoons bed gericht op een jong publiek. (20-35 j.)
Gezocht werd naar een nieuwe gedachtengang, waarbij de elementen zich als losse objekten kunnen handhaven maar ook als gekoppelde onderdelen toch een eenheid vormen.

Kermis attraktie
Ontwerp voor de rondreizende exploiteur.
Getracht werd in te spelen op de interessen van de hedendaagse jeugd. Muziek, dans en lichteffekten. Vanwege de hoogte waarop het gebeuren plaatsvindt, 3,5 meter, en om toch de binding tot het publiek te behouden is gekozen voor een theater achtige opzet, waarbij de kompaktheid behouden bleef.
De aankleding en thematiek kan voor elke exploiteur naar eigen wensen worden ingevuld, l.s.m. Vekoma Int. B.V. Vlodrop.

Walter Kuyten